Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

I okres trwa od 02 września 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.

II okres trwa od 27 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Lp. Wydarzenie Data
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 02 września 2019 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za I okres 10 stycznia 2020 r.
4 Termin powiadamiania o semestralnych ocenach klasyfikacyjnych 10 stycznia 2020r.
5 Rada klasyfikacyjna za I okres 24 stycznia 2020 r.
6 Ferie zimowe  10 lutego- 23 lutego 2020 r.
     
7

Egzamin ósmoklasisty – język polski

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

Egzamin ósmoklasisty – język obcy

21 kwietnia 2020 r. wtorek

22 kwietnia 2020 r. środa

23 kwietnia 2020 r. czwartek

8 Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
9 Termin powiadamiania o niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych za rok szkolny 2019/2020 22 maja 2020 r.
10 Termin powiadamiania o rocznych ocenach klasyfikacyjnych 22 maja 2020 r.
11 Rada klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020 22 czerwca 2020r.
12 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
13 Wakacje – ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 02 stycznia 2020 r. – czwartek;
  2. 03 stycznia 2020r.- piatek;
  3. 21 kwietnia 2020 r. – wtorek- egzamin ósmolkasisty- język polski;
  4. 22 kwietnia 2020 r. – środa – egzamin ósmoklasisty – matematyka
  5. 23 kwietnia 2020 r.- czwartek- egzamin ósmoklasisty- język obcy;
  6. 12 czerwca 2020 r. – piątek po dniu ustawowo wolnym;
  7. 25 czerwca 2020 r. – czwartek przed zakończeniem roku szkolnego.

Przed każdym z wymienionych dni wychowawcy klas, których dotyczą dodatkowe dni wolne, przeprowadzą rozpoznanie w zakresie potrzeb środowiska szkolnego na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

W ww. dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.